Mål: M 4389-21

Avgörande

MÖD har ansett att tillsynsmyndigheten inom ramen för ett ärende om komplettering av en miljörapport kan pröva vilken huvudsaklig industriutsläppsverksamhet som bedrivs.