Mål: P 4236-21

Avgörande

MÖD har bedömt att ett plank som skulle fungera bl.a. som bullerskydd tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och att det därför finns förutsättningar att ge bygglov för planket enligt 9 kap. 31 c § PBL