Mål: F 7306-20

Avgörande

Fastighetsbildning/strandskydd. MÖD har tillåtit bildandet av en s.k. kombinerad bostadsfastighet för ändamålet odling och djurhållning i mindre omfattning inom delvis strandskyddat område. MÖD har konstaterat att bostadshuset i fråga ligger utanför det strandskyddade området, att någon ändring av pågående markanvändning inte är förväntad och att strandskyddets syften inte kommer att motverkas på något annat sätt.