Mål: M 11764-21

Avgörande

Tillstånd till befintlig och utökad raffinaderiverksamhet. Partiellt prövningstillstånd har beviljats för två frågor: MÖD har ansett att tillståndet inte bör tidsbegränsas utöver vad sökanden har godtagit samt avslagit yrkande om att viss del av genomströmningen av råvaror ska ha annat än fossilt ursprung.