Mål: M 8488-21

Avgörande

MÖD har bedömt att vad sökanden angett i ansökningshandlingarna om tid för krossning per år inte kan anses utgöra ett sådant konkret åtagande som innebär att detta genom det allmänna villkoret ska anses reglerat i tillståndet. Länsstyrelsens beslut om förbud har därför upphävts.