Mål: P 2334-21

Avgörande

MÖD har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att det finns förutsättningar att ge bygglov för ett flerbostadshus utanför detaljplan. Bl.a. har detaljplanekravet samt möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp bedömts