Mål: M 6552-20

Avgörande

MÖD har prövat en ansökan om tillstånd att uppföra översvämningsskydd på Falsterbonäset i Skåne och i anslutning till det flera frågor om villkor, kompensationsåtgärder och intrångsersättning m.m.