Mål: F 8680-21

Avgörande

Förrättningskostnader. MÖD har till skillnad från MMD ansett att LM har rätt att debitera de förrättningskostnader som uppkommit efter återförvisning till LM.