Mål: P 7936-21

Avgörande

Bygglov för flerbostadshus. MÖD har funnit att en tvättstuga i källarplanet, trots avsaknad av hiss, uppfyller kraven på tillgänglighet då byggnaden har färre än tre våningar och det är möjligt att installera en s.k. trapphiss vid behov. Även fråga om planenlig placering av byggnaden m.m.