Mål: F 12028-20

Avgörande

Mål om ledningsrätt med invändning att området där anläggningen finns ska användas för stadsutveckling. MÖD har vid en sammantagen bedömning funnit att med hänsyn till den relativt långa tidshorisonten och bristen på konkretion i planprocessen vägde i detta mål intresset för ledningsrätt tyngre än det motstående intresset.