Mål: P 6338-21

Avgörande

MÖD har ändrat MMD:s dom och fastställt en detaljplan för utbyggnad av Gröna Lunds nöjesfält på Djurgården i Stockholm. MÖD har ansett att den byggrätt detaljplanen medger innebär en tillåten komplettering av bebyggelse inom Nationalstadsparken samt att skada inte uppstår på det riksintresset enligt 4 kap. 7 § miljöbalken. Detaljplanen har inte heller ansetts medföra påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården eller sådana betydande olägenheter för närboende i form av framför allt buller att det funnits skäl att upphäva detaljplanen.