Mål: M 13118-21

Avgörande

MÖD har fastställt nämndens beslut att avsluta ett ärende rörande klagomål avseende anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall.