Mål: M 8649-21

Avgörande

Anmälan om ändring av tillståndsgiven verksamhet. MMD har avslagit överklagandet efter ha prövat en fråga som inte omfattades av anmälan. MÖD har återförvisat målet till MMD för fortsatt handläggning avseende de frågor som aktualiseras av anmälan.