Mål: P 6138-21

Avgörande

Fråga om utomhusdelen av en värmepump krävde bygglov. MÖD har funnit att anordningen inte är att anse som ett plank och att den inte heller i övrigt omfattades av bygglovsplikt.