Mål: M 1458-20

Avgörande

MÖD har fastställt tillstånd till vattenverksamhet i ett vattendrag som omfattas av 4 kap. 6 § miljöbalken och ändrat vissa villkor m.m.