Mål: P 2587-21

Avgörande

MÖD har upphävt bygglov inom område för detaljplan med en planbestämmelse som innehåller begränsningar vad gäller tillåten byggnadsarea ”över fyra våningsplan”.