Mål: F 12095-21

Avgörande

Fastighetsbildning/strandskydd. MÖD har inte godtagit sökt fastighetsbildning (avstyckning av kombinerad bostadsfastighet med vedfång och möjlighet till djurhållning) inom strandskyddsområde.