Mål: M 15353-21

Avgörande

MÖD har ändrat en provisorisk föreskrift efter att bolaget överklagat och berörda myndigheter har medgett ändringen.