Mål: M 9140-22

Avgörande

MÖD har funnit att en större fritidsbåt, som avsetts återkommande förflyttas och förankras i en mindre sjö, inte krävt strandskyddsdispens eller tillstånd enligt ett förordnande om landskapsbildsskydd.