Mål: F 4573-21

Avgörande

Inlösen av fastighet enligt 6 kap. 15 § PBL. MÖD har avslagit en kommuns ansökan om inlösen då omständigheterna i målet var sådana att fastighetsägarna haft en befogad anledning att anta att fastigheten skulle kunna nyttjas för boende så länge som de själva så önskade. Det var inte möjligt för en normalt kunnig och insatt person att förutse att fastigheten skulle kunna komma att lösas in för det fall att markanvändningen inte ändrades till det som angavs i planbestämmelserna under genomförandetiden.