Mål: M 570-19

Avgörande

Anmälan om ändring av täktverksamhet avseende upplag utanför befintligt tillståndsgivet verksamhetsområde. MÖD har bedömt att upplaget har ett sådant samband med den befintliga täktverksamheten att den får anses utgöra en del av samma verksamhet. MÖD har vidare bedömt att den anmälda ändringen är tillståndspliktig eftersom den innebär att verksamhetsområdet för den befintliga täkten utökas. En sådan ändring kan inte ske genom en anmälan. Det har därför funnits skäl för länsstyrelsen att bl.a. förbjuda verksamheten i avsaknad av tillstånd.