Mål: P 180-22

Avgörande

MÖD har funnit att vid prövningen av bygglov för garage ska frågan om eventuellt intrång i en servitutsrättighet inte beaktas. MÖD har tillåtit överklagande till HD då det är av vikt för rättstillämpningen att ett överklagande prövas där.