Mål: F 416-22

Avgörande

Förrättningskostnader. MÖD har funnit att betalningsskyldighet för förrättningskostnader uppkommit trots att sökanden framställt önskemål om en prisuppskattning innan handläggningen påbörjades men att beloppet i Lantmäteriets debiteringsbeslut ska sättas ned.