Mål: M 10975-21

Avgörande

MÖD har medgivit strandskyddsdispens för ändrad användning av en komplementbyggnad och fastställt en tomtplats omkring byggnaden.