Mål: ÖF 14381-22

Avgörande

En enskild part har hos lantmäteriet framställt en begäran om att ett ärende enligt fastighetsbildningslagen ska handläggas med förtur. MÖD har med tillämpning av 12 § förvaltningslagen kommit fram till att ett överklagande av ett avslagsbeslut i den frågan ska prövas av mark- och miljödomstol, inte allmän förvaltningsdomstol.