Mål: F 15165-21

Avgörande

Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg för att ge deltagande bostadsfastigheter tillgång till en marksamfällighet bildad för ändamålet båt- och upplagsplats. MÖD har bedömt att det inte förelegat ett påtagligt behov av att tvångsvis ta utrymme på en viss fastighet i anspråk för att kunna nå marksamfälligheten med motorfordon.