Mål: M 5024-22

Avgörande

Strandskyddsdispens i efterhand för stängsel. En tidigare tomtplatsbestämning som omfattade bostandshusets hemfridszon har enligt MÖD inte inneburit att hela fastigheten utgör tomt. Strandskyddsdispens för stängsel har därför inte beviljats för den del av stängslet som uppförts utanför bostadshusets hemfridszon.