Mål: P 12337-21

Avgörande

Bygglovsavgift. MÖD har bedömt att det funnits skäl att beräkna bygglovsavgiften efter faktiskt nedlagd tid i ärendet, i stället för att tillämpa en schablon, avseende nybyggnation av en turistanläggning bestående av i huvudsak ca 100 fritidshus i två olika utföranden. Avgiften har sänkts från ca 1 000 000 kr till 200 000 kr.