Mål: M 2950-22

Avgörande

MÖD har ansett att installationen av ett gråvattenfilter är att jämställa med inrättande av en ny avloppsanläggning som kräver tillstånd enligt kommunens föreskrifter. Tillstånd har inte sökts och det finns därför förutsättningar att påföra miljösanktionsavgift.