Mål: P 13869-21

MÖD 2023:3

Vägledande avgörande

Startbesked för en tillbyggnad, en takkupa samt inredande av ytterligare en bostad. MÖD har bedömt att tillbyggnaden och ”takkupan” inte omfattas av undantagen från kraven på bygglov (9 kap. 4 b § PBL) och har upphävt startbeskedet i dessa delar.