Mål: P 6726-21

Avgörande

MÖD har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, bedömt att redovisningen i planbeskrivningen är godtagbar, men att det saknats förutsättningar att upphäva strandskyddet inom en del av planområdet. Kommunens beslut att anta detaljplanen har därför upphävts och mark- och miljödomstolens domslut fastställts.