Mål: P 247-22

Avgörande

Rättelseföreläggande. MÖD har funnit att grannemedgivande saknats för uppförande av en komplementbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter samt att nämnden borde ha prövat förutsättningarna för att besluta om lovföreläggande innan ett rättelseföreläggande utfärdades.