Mål: F 5121-21

Avgörande

Gemensamhetsanläggning för väg m.m. MÖD har bedömt att det som angetts i detaljplanen för området talar för att syftet med planen bl.a. var att tillhandahålla anläggning för bad för bostadsfastigheterna inom planområdet. MÖD har däför funnit att det varit av väsentlig betydelse för fastigheterna att ha tillgång till bad och att en badplats därför ska ingå i gemensamhetsanläggningen.