Mål: P 1299-22

Avgörande

Beslut om avgifter och förelägganden i ett tillsynsärende gällande en småhusfastighet. MÖD har bl.a. upphävt ett åtgärdsföreläggande mot bakgrund av att den betongkonstruktion som avsetts inte bedömts utgöra ett upplag eller en annan bygglovspliktig anläggning.