Mål: P 14524-21

Avgörande

Nekat slutbesked för nybyggnad av enbostadshus m.m. Kravet på tillgänglighet till byggnaden kan tillgodoses i efterhand, men ändringar i utformningen har gjorts i förhållande till beviljat bygglov. Enligt MÖD utgör ändringarna sådana avvikelser från beviljat bygglov att det krävs en ny bygglovsansökan för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till dessa.