Mål: P 12463-22

Avgörande

I ett mål om byggsanktionsavgift har klaganden hänfört sig till handlingar i nämndens akt som inte fanns tillgängliga för mark- och miljödomstolen. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.