Mål: M 3291-22

Avgörande

Strandskyddsdispens har medgetts för en ersättningsbyggnad eftersom den nya byggnaden enbart medför en obetydlig utökning av hemfridszonen på ett sätt som inte strider mot strandskyddets syften. Även fråga om tomtplatsbestämning.