Mål: M 2733-22

Avgörande

MÖD har fastställt ett förbud om utfyllnadsverksamhet eftersom verksamhetsutövaren inte följt de försiktighetsmått som meddelats av länsstyrelsen vid samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.