Mål: P 5913-22

Avgörande

I ett villaområde har ett garage uppförts nära en tomtgräns. MMD har bedömt att garaget är planenligt men att det medför en betydande olägenhet för närmsta grannar. MMD har därför upphävt bygglovet. I MÖD har, efter kontrollberäkning, konstaterats att garagets höjd överskrider den högsta tillåtna byggnadshöjden enligt planen. MÖD har därför undanröjt MMD:s dom och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt behandling.