Mål: M 15009-22

Avgörande

MÖD har i enlighet med en överenskommelse mellan parterna justerat ett föreläggande om att ta bort stängsel på en fastighet.