Mål: P 14414-21

Avgörande

MÖD har upphävt en detaljplan som skulle möjliggöra en etablering av en större besöksanläggning (vattenland och hotell/semesterboende). Detta eftersom det inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen inte visar att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.