Mål: P 9006-22

Avgörande

MÖD har funnit att det inte finns förutsättningar att avsluta ett tillsynsärende genom ett lovföreläggande för endast vissa ändringar i förehållande till ett beviljat bygglov där slutbesked inte meddelats när den byggnad som faktiskt uppförts avviker från bygglovet.