Mål: P 3491-22

Avgörande

Fråga om ett entresolplan är att betrakta som en våning. MÖD har ansett att det behöver ske en samlad bedömning där såväl det visuella intrycket utifrån som den praktiska användbarheten ska beaktas. Med hänsyn till att entresolplanet utgörs av en smal balkong med syfte att göra det möjligt att ta ner böcker från höga bokhyllor, att ytan inte kan inredas som bostads- eller arbetsrum samt att intrycket av det existerande bostadshusets våningsantal inte påverkas har entresolplanet i detta fall inte ansetts utgöra en våning.