Mål: M 2955-22

Avgörande

Anmälan om vattenverksamhet avseende anläggning av brygga. MÖD har ansett att en invändning om bristande rådighet pga. fiskerätt i vattenområdet var uppenbart obefogad och att det därför inte fanns hinder att pröva verksamheten genom ett anmälningsförfarande. Inte heller var det visat att vattenverksamheten kunde förväntas påverka nyttjanderätten till fiske i sådan omfattning att det fanns skäl att pröva verksamheten genom ett tillståndsförfarande.