Mål: P 1639-22

Avgörande

MÖD har i ett ärende gällande förhandsbesked, i likhet med MMD, ansett att det inte funnits skäl att neka förhandsbesked på grund av detaljplanekravet. MÖD har återförvisat målet till nämnden för genomförande av s.k. grannhörande och för prövning av om övriga förutsättningar för meddelande av förhandsbesked är uppfyllda.