Mål: F 6029-22

Avgörande

Fastighetsmål om upphävande av plankorsningsservitut. MÖD har funnit att MMD inte haft utrymme att frångå den bedömning i sak som domstolen gjort i sitt tidigare återförvisningsbeslut eftersom det inte framkommit några särskilda skäl för detta. MÖD har tillåtit att målet får överklagas till Högsta domstolen.