Mål: P 4844-22

Avgörande

MÖD har funnit att en fastighetsägare, trots att fastigheten legat inom planområdet, inte varit berörd av en planändring på ett sådant sätt att han kunnat motsätta sig ändringen med stöd av 4 kap. 39 § PBL.