Mål: P 5140-22

Avgörande

MÖD har ansett att detaljplanekravet i 4 kap. 2 § PBL inte har aktualiserats i samband med ansökan om bygglov för en padelhall.