Mål: P 8156-22

Avgörande

MÖD har efter syn bedömt att den aktuella marken inte är brukningsvärd och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt prövning av förutsättningarna för ett positivt förhandsbesked.