Mål: P 4500-22

Avgörande

Fråga om klagorätt avseende beslut om förhandsbesked. MÖD har, till skillnad från MMD, funnit att ägarna av en fastighet som inte direkt angränsar till den fastighet för vilken förhandsbesked sökts är särskilt berörda på ett sådant sätt att de har haft rätt att överklaga beslutet om förhandsbesked.